Privacyverklaring

Privacyverklaring voor sollicitanten

Boermarke Desserts (bestaande uit Boermarke bv, Boermarke Vers bv en Boermarke Diepvries bv) conformeren zich aan onderstaande privacyverklaring met betrekking tot sollicitanten. Het doel van deze verklaring is de privacy van zowel interne als externe sollicitanten te waarborgen en sollicitanten te informeren over de wijze waarop Boermarke Desserts gegevens van en over sollicitanten verzamelt en verwerkt. Omdat deze privacyverklaring aangepast kan worden aan de meest recente wet- en regelgeving, adviseren wij om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om zodoende op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Doel van de gegevens

De gegevens die door de sollicitant aan Boermarke Desserts kenbaar worden gemaakt, via e-mail of via het sollicitantensysteem op onze website, worden enkel gebruikt om te bepalen of een sollicitant al dan niet in aanmerking komt voor een functie binnen Boermarke Desserts of voor het leggen van contact. Deze gegevens zullen niet gebruikt of verspreid worden voor andere doeleinden. De persoonsgegevens die Boermarke Desserts vastlegt van een sollicitant worden primair verzameld door het invullen van het sollicitatieformulier op onze website. Aanvullend daarop kan Boermarke Desserts extra persoonsgegevens vastleggen die verzameld zijn door contact met de kandidaat, referenten of andere bronnen. Boermarke Desserts  hecht  waarde aan de privacy van zijn sollicitanten. Persoonsgegevens worden daarom enkel verstrekt aan personen die logischerwijs betrokken zijn bij de werving voor een specifieke vacature. Boermarke Desserts  zal geen persoonlijke gegevens van sollicitanten verstrekken aan derde partijen.

Soorten gegevens

Wij verzamelen alleen gegevens die relevant zijn voor de sollicitatieprocedure. Deze gegevens zijn in ieder geval naam, geslacht, geboortedatum en contactgegevens. Daarnaast vragen wij van sollicitanten altijd een volledig CV, zodat tevens informatie over opleiding, cursussen en werkervaring wordt vastgelegd.

Bewaartermijn

Sollicitanten geven bij het solliciteren toestemming om de gegevens gedurende zes maanden te bewaren. Boermarke Desserts gebruikt deze gegevens voor het vervullen van lopende vacatures of om contact op te nemen indien een andere vacature ontstaat die voor de sollicitant interessant kan zijn.
Na een periode van 6 maanden worden de gegevens verwijderd uit database

Beveiliging

Alle gegevens die op onze website worden ingevuld, worden via een beveiligde verbinding verstuurd naar ons emailsysteem. Het emailsysteem is voorzien van meerdere technische maatregelen om de gegevens van sollicitanten adequaat te beschermen.

Rechten van de sollicitant

De sollicitant heeft recht om te weten welke persoonsgegevens van hem in de systemen van Boermarke Desserts zijn vastgelegd. Daarnaast heeft de sollicitant het recht om zijn gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen, mits dit relevant is voor de sollicitatieprocedure. In al deze gevallen dient de sollicitant het verzoek schriftelijk en per e-mail in te dienen via e.bakker@boermarke.eu. Als de sollicitant van mening is dat de gegevensverwerking in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, kan hij een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact en vragen

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens of het indienen van een verzoek op grond van de AVG  kan contact worden opgenomen via e.bakker@boermarke.eu. Dit mailadres is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het versturen van een (open) sollicitatie. Solliciteren is enkel mogelijk via onze website.